HBOV’s aan de slag met optimalisatie palliatieve zorgonderwijs

September 13, 2019
523 keer bekeken 2 comments

Alle aanwezigen unaniem over het belang van een optimalisatieslag

O2PZ maakt zich hard voor optimalisatie van het onderwijs over palliatieve zorg. Met als doel de zorg voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid beter aan te laten sluiten bij de mens achter de patiënt. De zorgprofessionals van de toekomst vervullen hier een centrale rol in. Belangrijke gesprekspartners voor O2PZ zijn dan ook de opleidingsmanagers, docenten, beleidsmakers, curriculumontwikkelaars en opleidingscoördinatoren in het mbo, hbo en wo (+). Op 4 september brachten Ingrid van Zuilekom en Myrna Pelgrum-Keurhorst (projectleiders O2PZ) het grootste gedeelte van alle HBOV’s bij elkaar. In dit interview met Ingrid en Myrna leest u waarmee de hogescholen aan de slag gaan.

Wie waren er allemaal aanwezig?
De afgelopen maanden zijn wij opzoek gegaan naar contactpersonen binnen alle HBO-V’s die zijn aangesloten bij het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV). Onderwijs over palliatieve zorg is namelijk vast onderdeel van alle HBO-V’s . We zijn erg trots dat we in een paar maanden tijd al 14 van de 17 HBO-V’s hebben aangesloten. Het betreft de HBO-V’s die vallen onder de Christelijke Hogeschool Ede, Hanze, Haagse en Avans hogeschool en de hogescholen Arnhem en Nijmegen, Leiden, Stenden Leeuwarden, Rotterdam, Utrecht, Saxion, Windesheim, VIAA en de Hogeschool van Amsterdam. De komende tijd zetten we ons in om contact te krijgen met de ontbreken hogescholen, de Hogeschool Zeeland, Zuyd en INHolland en Fontys Hogeschool.

Waarom kwamen jullie bijeen?
De bijeenkomst in Utrecht was de aftrap voor nauwe en langdurige samenwerking tussen de hogescholen en O2PZ. Zonder de samenwerking met de zorgopleidingen kan ons programma niet succesvol afgerond worden en blijft het onderwijslandschap van palliatieve zorg zo versnipperd als op dit moment. Het was dan ook een erg belangrijk moment voor ons. Belangrijkste doel van de bijeenkomst was kennismaken, met elkaar en het programma. De aanwezige vertegenwoordigers gaan een ambassadeursrol vervullen als contactpersoon binnen hun eigen hogeschool. Een van de taken waarmee de contactpersonen als eerste aan de slag gaan, is een inventarisatie van de wijze waarop palliatieve zorg in het eigen curriculum is ingebed. Waar is palliatieve zorg zichtbaar? Vervolgens kan deze analyse naast het door O2PZ ontwikkelde onderwijsraamwerk 2.0 gelegd worden. Zo kunnen de contactpersonen een vergelijking maken tussen de reeds aanwezige kernbegrippen en competenties en datgeen wat vanuit het onderwijsraamwerk 2.0 wordt geadviseerd.

Hoe stonden de contactpersonen  tegenover de plannen van O2PZ?
Het programma is erg positief ontvangen. Men vond het belangrijk dat het programma de ambitie heeft om de bestaande programma’s bij elkaar te brengen en de nog ontbrekende inhoud aan te vullen. Denk bijvoorbeeld de programma's PASEMECO en rapport basiscompetenties palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen (Consortium zuidoost Brabant en Limburg). Er is namelijk al veel werk gedaan op dit vlak, maar het is nog te versnipperd. Iedereen was het er unaniem over eens dat er meer aandacht voor palliatieve zorg in het curriculum moet komen. Palliatieve zorg is vaak wel (in verschillende mate) aanwezig in het curriculum, maar nog ' verstopt' en het kan en moet veel explicieter en duidelijker als leerlijn worden opgenomen, waarbij ook ruimte is voor opbouw in complexiteit. Iedereen voorziet welke maatschappelijke veranderingen op ons af komen (dubbele vergrijzing). Het is NU tijd om studenten voor te bereiden met de juiste competenties.

Wat zien jullie als de grootste uitdaging voor het komende jaar?
Hopelijk vinden alle contactpersonen de ruimte (uren) om met de opdracht aan de slag te gaan. Ook vinden we het spannend hoe het onderwijsraamwerk 2.0 aansluit bij alle verschillende curricula die er zijn binnen de HBO-V’s. Het opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 is voor iedereen hetzelfde, de wijze waarop het is vormgegeven is echter verschillend per hogeschool. Hoe het onderwijsraamwerk 2.0 het best geïmplementeerd kan worden, moet waarschijnlijk ‘op maat’ worden bekeken. Verder varieert het sterk per hogeschool hoeveel belang er aan palliatieve zorg in het curriculum wordt gehecht vanuit management en docenten. Daarnaast hopen we natuurlijk op aansluiting van alle hogescholen.


Informatie
Meer weten over de contactpersonen binnen het HBO-V? Of wilt u de rol van contactpersoon vervullen voor een nog ontbrekende hogeschool? We komen graag met u in contact. Stuur dan een mail naar O2PZ@vumc.nl.
 

Comment

Twitter

2  Comments

We use CAPTCHA to prevent spam. Tick the checkbox to continue. You might be asked to select certain images

One moment ...
dkjynbug December 02, 2019

generic sildenafil vs viagra
https://pharm-usa-official.com -generic viagra online canada
[url=https://pharm-usa-official.com]generic viagra without prescription[/url]

Risqual December 07, 2019

Buy cialis viagra [url=https://getcialischeaply.online/]buy cialis online[/url] viagra beograd buy cialis online

Cookie settings