‘Corona vraagt om flexibiliteit en aanpassingen binnen programma’

19-06-2020
247 keer bekeken 0 reacties

O²PZ biedt subsidieverstrekker ZonMw achtwekelijks een rapportage aan over de voortgang van het programma. We spreken met Marijke Dericks-Issing (programmamanager) over de stappen die in de afgelopen periode gezet zijn.

Marijke DericksDe laatste rapportage betreft de periode tussen 14 maart en 18 mei. Waar in de vorige periode nog vrij weinig hinder werd ondervonden van de coronacrisis, vroeg deze periode om meer flexibiliteit en aanpassing van het programma. Planning en werkwijze moesten op enkele onderdelen worden aangepast. Toch is wel een aantal belangrijke stappen gezet.

Onderwijsraamwerk deels opgeleverd
‘Het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 is deels opgeleverd’, vertelt Marijke. ‘Vanwege Corona kon van wo(+) nog onvoldoende feedback verzameld worden van betreffende experts. Maar omdat we ervoor wilden zorgen dat de implementatie van mbo en hbo zo min mogelijk vertraging zou oplopen, is besloten deze onderdelen alvast los te publiceren. Dat gebeurt zeer binnenkort. Ook op andere onderdelen zijn sommige werkzaamheden naar voren gehaald en andere weer vooruitgeschoven.’

Social media
‘Zaken als communicatie en het digitale platform liepen gewoon door. We zijn zelfs weer wat actiever op onze social mediakanalen, wat resulteert in een groeiende autoriteit op LinkedIn waar we inmiddels de grens van driehonderd volgers zijn gepasseerd. Ook kwam afgelopen periode de eerste interne en externe nieuwsbrief uit. Daarnaast organiseren we een online-programmabijeenkomst op 23 juni, waar de eerste aanmeldingen al voor zijn binnengekomen. Dat stemt ook positief.’

Palliaweb en O²PZ Digitaal
Het digitale platform gaat van de initiatie- naar de uitrolfase. ‘De plannen zijn rond, de proposities helder. De afgelopen periode hebben we vervolggesprekken gehad met Palliaweb over samenwerking tussen O²PZ en Palliaweb. Daaruit is een werkgroep gevormd, die nu verder aan de slag kan. We gaan onze plannen eerst toetsen door een testomgeving te bouwen, die getest gaat worden door een panel uit het veld. We zetten alles op alles om een platform te creëren dat veel gebruikt wordt, nu en in de toekomst. Dat is spannend maar ook leuk!’

Ambassadeurs
Ook binnen de onderwijsknooppunten wordt er hard gewerkt en hebben inmiddels zeven van de acht onderwijsknooppunten een of meerdere ambassadeurs. Zij gaan zich de komende periode positioneren. Binnenkort lees je hier in de nieuwsbrief meer over.

Implementatie borgingsplan
Een belangrijk punt is het opstellen van een borgingsplan. ‘Daartoe zijn nu twee implementatiemanagers aangesteld. Zij gaan inventariseren wat er nodig is om het programma in de toekomst te borgen. Blijft de samenstelling van de kwaliteitswerkgroep bijvoorbeeld gelijk na het programma, wie wordt verantwoordelijk voor het actualiseren van het platform wat O²PZ oplevert, wie onderhoudt de contacten met het netwerk et cetera.

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen