Implementatie Onderwijsraamwerk hbo krijgt vorm tijdens onlinebijeenkomst

26-06-2020
444 keer bekeken 0 reacties

Op 25 juni kwamen de O²PZ-contactpersonen van het hbo online bij elkaar. Aanleiding was de oplevering van het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 hbo. De deelnemers deelden met het team welke aspecten nog nodig zijn om de vervolgstap te maken.

In de break-outs gingen de contactpersonen aan de slag met de vraag: Welke stappen ga je zetten binnen je hogeschool om het raamwerk te implementeren? Er was veel herkenning bij de verschillende contactpersonen over het 'labelen' van onderwijs over palliatieve zorg. In de centrale terugkoppeling kwam meermaals aan de orde dat het bestaande onderwijs geoptimaliseerd moet worden door meer onderwijs weg te schrijven in de context van palliatieve zorg. Op deze manier krijgt het onderwijs een duidelijker label.

De contactpersonen gaan de komende tijd in gesprek met vakgroepen, curriculumcommissies en collegadocenten om het Onderwijsraamwerk geïmplementeerd te krijgen. Met als doel dat het onderwijs over palliatieve zorg meer zichtbaar wordt binnen het curriculum van de verpleegkunde opleiding (hbo-v). Tijdens de vervolgbijeenkomst op 6 oktober 2020 staat de daadwerkelijke implementatie op de agenda.

Ambassadeurs en storytelling
Naast de presentatie van het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 hbo (dat volgende week gepubliceerd wordt op O2PZ.nl), was er een inspiratiesessie over storytelling. Tijdens de storytelling-workshop kregen de contactpersonen handvatten om het verhaal van O²PZ duidelijk te kunnen vertellen binnen hun eigen hogeschool. Ook stelden de ambassadeurs van het programma zich voor. Zij worden de gezichten van O²PZ in de regio en zullen ook na afronding van het programma, in september 2021, actief blijven als Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg. Zij gaan in de regio het contact met de mbo, hbo en wo (+) contactpersonen onderhouden en vormen het loket voor onderwijs/scholingsvragen en ideeën. Ambassadeurs hebben een signalerende functie en houden bijvoorbeeld in de gaten of er bij hen in de regio nieuwe trends of ontwikkelingen zijn of nieuwe bijscholingen of onderwijstools zijn. Optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Op deze manier houden we het onderwijs ook in de toekomst actueel.

De contactpersonen vormen de link tussen het hbo-onderwijs en O²PZ
O²PZ is een langdurige samenwerking aangegaan met de verpleegkunde-opleidingen van alle hogescholen. Binnen elke hogeschool heeft het programma een vaste contactpersoon. De contactpersonen vormen de link tussen O²PZ en de hogescholen. Zo kan O²PZ samen met de hbo’s het onderwijs over palliatieve zorg optimaliseren. Zonder deze samenwerking kan het programma niet succesvol afgerond worden en blijft het onderwijslandschap van palliatieve zorg zo versnipperd als op dit moment.    
 
Vragen?
De bijeenkomst werd georganiseerd door de projectleiders Ingrid van Zuilekom en Myrna Pelgrum – Keurhorst. Zij kunnen eventuele vragen beantwoorden.
 

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen