Marijke Dericks-Issing: ‘Goed om te zien dat er zoveel verbinding is’

07-07-2020
336 keer bekeken 0 reacties

O²PZ biedt subsidieverstrekker ZonMw achtwekelijks een rapportage aan over de voortgang van het programma. We spreken met Marijke Dericks-Issing (programmamanager) over de stappen die in de afgelopen periode gezet zijn.

In dit interview kijkt Marijke terug op de periode tussen 19 mei en 6 juli en blikt vooruit op de komende acht weken. ‘In de afgelopen periode moesten we wederom door Corona onze manier van werken aanpassen’, legt Marijke uit. ‘Het projectteam vergadert nog steeds tweewekelijks online. De huidige periode is intensief, waardoor nog meer afstemming nodig is om te zorgen dat het programma op volle kracht blijft draaien.’

Online programmabijeenkomst zorgt voor verbinding en samenhang
Ook de programmabijeenkomst op 23 juni jongstleden vond door Corona online plaats. ‘In december vorig jaar spraken we tijdens de kick-offbijeenkomst af dat het noodzakelijk was elkaar twee keer per jaar te zien. Door Corona leek het erop dat we de bijeenkomst in juni moesten annuleren, maar we hebben uiteindelijk besloten online bijeen te komen. Het is erg belangrijk dat de werkgroepen niet alleen weten wat hun eigen taken zijn, maar ook waar de andere werkgroepen mee bezig zijn. Verbinding en samenhang is in deze fase van het programma steeds belangrijker. Beide doelen zijn bereikt. In november is de volgende bijeenkomst. We hopen dan weer fysiek bijeen te kunnen komen.’

Onderwijsraamwerk 2.0 uitgegeven
De afgelopen periode is het Onderwijsraamwerk 2.0 uitgegeven voor de niveaus 2,3,4 (mbo) en 6 (hbo). ‘We zijn echt trots op het resultaat’, zegt Marijke enthousiast. ‘In onlinebijeenkomsten met de ROC’s en de hogescholen, is het Onderwijsraamwerk inhoudelijk besproken. Het was goed om te zien dat de meerderheid van de contactpersonen aan die bijeenkomsten deelnam. Nadat eerder geïnventariseerd was wat er al in de curricula is opgenomen, vroegen we nu expliciet naar wat er nog nodig is om het Onderwijsraamwerk te implementeren in hun school. Ook hier is weer de nodige kennis uitgewisseld, zelfs tussen de scholen onderling. Het is fijn om te zien dat er zoveel verbinding is.’ Lees hier het artikel over het Onderwijsraamwerk.

Onderwijsraamwerk wo(+) volgt in het najaar
Wo(+) volgt in het begin van dit najaar, als er voldoende feedback verzameld is. ‘In de afgelopen acht weken hebben we met wo(+) een klankbordgroep samengesteld met contactpersonen van wetenschappelijke verenigingen. Ook zijn contacten gelegd met de wetenschappelijke verenigingen cardiologie en neurologie.’ Op 3 juni zijn het Onderwijsraamwerk en de EPA’s besproken met Palliactief. Marijke: ‘Binnen Palliactief is een werkgroep geformeerd met afgevaardigden van verschillende wetenschappelijke verenigingen. De komende periode wordt hun feedback verzameld en verwerkt. Half september wordt het Onderwijsraamwerk 2.0 opnieuw geagendeerd bij Palliactief en hopen we tot een definitief raamwerk te komen.’

Model interprofessionele teamactiviteiten vormgegeven om interprofessioneel samenwerken uit te dragen
Het onderwijsraamwerk is gemaakt op basis van de huidige structuren van CanMED’s rollen en gedragsuitingen per niveau. Marijke: ‘Dit is hoe het onderwijs nu georganiseerd is, maar eigenlijk wordt palliatieve zorg per definitie vormgegeven door interprofessioneel samenwerken. Wij zien het als onze missie dit uit te dragen en hebben daarom het model voor interprofessionele teamactiviteiten ontwikkeld.  Je kunt de taak van iedere zorgprofessional op elk niveau in elke fase van het zorgpad terugvinden. In de komende periode maken we bovendien per niveau de specifieke gedragskenmerken beschikbaar. Op dit moment werken we de vormgeving en invulling hiervan uit.’ Meer lezen over interprofessioneel samenwerken.

Regiemodel en borgings- en implementatieplan in ontwikkeling
‘De eerste stappen zijn gemaakt voor de borging van ons programma na afronding van het laatste subsidiejaar van O²PZ. Dit is een belangrijk onderdeel, want het zorgt ervoor dat het onderwijs over palliatieve zorg ook in de toekomst blijft aansluiten bij de vraag van de maatschappij. Om tot een borgings- en implementatieplan te komen zijn alle projectleiders geïnterviewd; hun visie vormt de basis van het plan. Een conceptborgings- en implementatieplan is gereed. Daarnaast werken we nu een voorstel uit over hoe het regiemodel geborgd kan worden na O²PZ. Dit voorstel wordt na de zomervakanties met ZonMw en VWS besproken.’

Samenwerking Palliaweb/PZNL krijgt steeds meer vorm
Marijke: ‘Alle producten die wij maken, zoals een toolbox met onderwijsmateriaal voor docenten en opleiders en een overzicht van alle bij- en nascholingen, plaatsen we op een digitaal platform. Recent is besloten om dit platform onder te brengen bij palliaweb.nl. Op deze manier gaan we versnippering tegen en bundelen wij onze krachten. De samenwerking met Palliaweb/PZNL krijgt steeds meer vorm. De eerste gesprekken hebben plaats gevonden, bijvoorbeeld over de filtering en vormgeving, en die waren constructief. We hebben dan ook alle vertrouwen in een goede samenwerking. De komende acht weken gaan we een definitieve intentieverklaring tot samenwerking opstellen. Het is leuk om te zien dat ons programma steeds meer bekendheid krijgt, waardoor partijen en stakeholders vaker contact met ons zoeken en verbindingen makkelijker gelegd kunnen worden.’

Documentaire en teaser gelanceerd
‘Tot slot hebben we ook nog een documentaire laten maken, waarvan de trailer tijdens de programmabijeenkomst in première is gegaan. De documentaire gaan we inzetten voor onderwijsdoelen. De trailer is een opwarmer en toont wederom aan dat zorgprofessionals een gebrek aan onderwijs over palliatieve zorg ervaren en hoe belangrijk palliatieve zorg is. Een mooi resultaat’, aldus Marijke.

Klik hier om de trailer te bekijken.
 

 

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen