Rustige vakantieperiode benut voor ontwikkeling middelen

18-09-2020
204 keer bekeken 0 reacties

O²PZ biedt subsidieverstrekker ZonMw achtwekelijks een rapportage aan over de voortgang van het programma. In dit interview kijkt programmanager Marijke Dericks-Issing terug op de periode tussen 7 juli en 31 augustus en blikt vooruit op de komende acht weken.

Marijke DericksOok in deze periode zorgde Corona soms voor enkele hindernissen, maar de teamleden hebben zich inmiddels aangepast aan het veelal online-samenwerken. De vakantieperiode lijkt voor minder zichtbare ontwikkelingen te zorgen, maar dat klopt niet helemaal...

Digitale platform steeds meer vorm en gebruiksvriendelijker
‘Achter de schermen is veel werk verzet’, zegt Marijke. ‘Je ziet dat het team de rustige vakantieperiode heeft gebruikt om flinke slagen te maken. Een goed voorbeeld hiervan is O2PZ Digitaal. Er werd gewerkt aan de vormgeving en filtering. De testomgeving is opengezet voor aanbieders van onderwijs en twintig onderwijstools zijn gescreend en ook in de testomgeving gezet. Deze omgeving wordt de komende periode door gebruikers getest. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de onderwijskaart.’

Steeds meer duidelijkheid over borging O2PZ-activiteiten na afronding 
Het concept-implementatie- en borgingsplan is verder aangescherpt. We hebben nu veel duidelijker in beeld wat er na het programma nodig is. Zo hebben we bijvoorbeeld het profiel voor  een aan te stellen screeningscommissie opgesteld om de kwaliteit van de aangeboden content te controleren en worden de werkprocessen voor het platform steeds scherper. Aan beiden werken we nu. Dat is voor de buitenwereld allemaal niet meteen zichtbaar, maar wel heel belangrijk.’

Regionale samenwerking krijgt vorm in Landelijk Onderwijsknooppunt
‘De activiteiten van O2PZ worden na afloop van het programma regionaal voortgezet. In elke regio hebben we binnenkort een of meerdere ambassadeurs. Het samenwerkingsverband heet het Landelijke Onderwijsknooppunt Palliatieve Zorg. Inmiddels zijn voor bijna alle regio’s ambassadeurs geworven. De afgelopen tijd werd er door hen gewerkt aan het formuleren van de taken en doelen, met daarbij een duidelijk figuur, een rapportagetool en een communicatieplan.’ Lees meer over het Landelijk Onderwijsknooppunt.

Contactpersonen ROC’s uitgebreid
‘Een andere belangrijke mijlpaal is dat nu tachtig procent van de ROC’s bij ons is aangesloten met een contactpersoon. Dat heeft veel tijd en moeite gekost. Zij hebben inmiddels het Interprofessioneel Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 ontvangen en er zijn ook drie uniforme online meetings geweest waaraan ze konden deelnemen en hun reacties op het Onderwijsraamwerk konden geven. Deze feedback wordt nu door ons team verwerkt. Ons streven is echter nog steeds om alle mbo-contactpersonen aan te sluiten; hier gaan we de komende tijd aandacht aan besteden.’

Steeds meer ruimte voor onderwijs over palliatieve zorg op wo-niveau
Marijke: ‘Het belangrijkste nieuws het laatst: het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0 zal in de komende periode compleet worden gemaakt door toevoeging van het deel voor wo, bachelor, master geneeskunde en de medische vervolgopleidingen. De vakantieperiode is gebruikt om dat deel klaar te maken voor de laatste afstemming. In oktober publiceren we het definitieve Onderwijsraamwerk. Een heel belangrijke stap in ons programma!

Ander ontzettend mooi nieuws vanuit het wo is dat palliatieve zorg een duidelijke plek heeft gekregen in het nieuwe raamplan geneeskunde. Ook binnen het project opleiden 2025 van de Federatie Medisch Specialisten is palliatieve zorg nu een duidelijk thema.’

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen