Programmamanager Marijke Dericks-Issing: ‘Steeds meer draagvlak voor O²PZ’

17-06-2019
242 keer bekeken 0 reacties

Hoe kun je palliatieve zorg verankeren in de toch al volle curricula? En hoe rust je zittende zorgprofessionals het beste toe? Programmamanager Marijke Dericks-Issing vertelt welke stappen er in O²PZ al zijn gezet om palliatieve zorg een structurele plaats in het onderwijs te geven.

ZonMw startte het driejarige programma O²PZ (Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg) in oktober 2018. Het eerste jaar is met name bedoeld om de organisatiestructuur goed neer te zetten, het onderwijsraamwerk 1.0 door te ontwikkelen en al bestaande initiatieven met elkaar te verbinden. Dat leek aanvankelijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘We moesten heel veel nog ontdekken’, vertelt Dericks. ‘Zoals: hoe kunnen we de stakeholders het beste betrekken? Welke doelstellingen willen we bereiken en in welke stappen doen we dat?’ Dat wordt nu steeds duidelijker.

Projectorganisatie ingericht
Inmiddels is de projectorganisatie ingericht. ‘We hebben goede projectleiders aangenomen voor de vier kernprojecten van O²PZ. Verder hebben we werkgroepen met een landelijke dekking samengesteld en contacten met stakeholders gelegd. We merken dat er steeds meer draagvlak is voor het programma.’

Mbo: keuzedeel als startpunt
Het eerste kernproject van O²PZ richt zich op de inbedding van palliatieve zorg in het curriculum van het initiële onderwijs. Dericks: ‘Voor het mbo is dat lastig, omdat daar recentelijk een vernieuwing van het curriculum heeft plaatsgevonden. We kunnen aansluiten bij wat er is. Daarnaast is het keuzedeel Palliatieve Zorg ontwikkeld. Dat proberen we nu bij zoveel mogelijk mbo’s onder de aandacht te brengen en als startpunt te nemen.’

Hbo: steun van het LOOV
Voor het hbo is Dericks blij met de steun van het LOOV (Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde). Dit orgaan heeft namelijk een grote inspraak in het hbo-V-curriculum. ‘Elk van de zeventien bacheloropleidingen Verpleegkunde gaat een contactpersoon leveren om met ons mee te denken. In een korte tijd hebben zich er al tien gemeld. Een mooi resultaat!’

Wo: samenwerken met Pasemeco
‘Voor het wo werken we nauw samen met Pasemeco, een project voor integratie van palliatieve zorg in de geneeskundeopleidingen. Pasemeco heeft zes EPA’s beschreven: entrustable professional activities. Ze maken duidelijk welk gedrag een afgestudeerd zorgprofessional moet laten zien. Die EPA’s hebben wij overgenomen. Ze worden meegenomen bij de herziening van het Raamplan Artsopleiding dat dit jaar wordt gemaakt en waar wij aansluiting bij hebben gezocht.’

Work in progress!
In het tweede kernproject wordt gewerkt aan een framework voor bij- en nascholing palliatieve zorg. ‘Met een hele enthousiaste werkgroep zijn we een flink eind op weg met het programma van wensen en eisen hiervoor. Work in progress!’

Voortrekkers onderwijsknooppunten
Het derde kernproject houdt zich bezig met de inrichting van regionale onderwijsknooppunten. Hier stemmen onderwijs en praktijk de palliatieve zorg zo goed mogelijk op elkaar af.

Ons land is ingedeeld in zeven consortia (regio’s) palliatieve zorg. ‘Vier starten nu als voortrekkers met de inrichting van zo’n onderwijsknooppunt’, aldus Dericks. ‘De drie andere regio’s denken mee, zodat zij op een later moment zelf hun onderwijsknooppunt kunnen inrichten.’

Tools en symposium
De zichtbaarheid van O²PZ vergroten is het doel van het vierde kernproject. Dit doen we onder andere door op 1 oktober 2019 een symposium ‘Palliatieve zorg kun je leren’ te organiseren. Tijdens dit symposium reiken we in workshops handige tools aan om in het onderwijs te implementeren, zonder dat je het curriculum ingrijpend hoeft te veranderen. Het symposium wordt een mooie afsluiter van ons eerste subsidiejaar!’

 

Reageren

Twitter

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...