Projectleider Ingrid van Zuilekom: ‘Onderwijsraamwerk 2.0 maakt vertaalslag naar nieuwe ontwikkeling

17-06-2019
343 keer bekeken 0 reacties

Op 1 oktober van dit jaar verschijnt de conceptversie van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0. Dat is vrij snel nadat de eerste versie (in 2016) het levenslicht zag. Ingrid van Zuilekom, projectleider kerngroep A-hbo van O²PZ, blikt terug op versie 1.0. Ze legt uit waarom een doorontwikkeling

Wat moet er gebeuren om het onderwijs over palliatieve zorg op mbo-, hbo- en wo-niveau te verbeteren? Die vraag stond centraal in de kennissynthese onderwijs palliatieve zorg. VUmc Academie voerde deze kennissynthese in 2015 uit, samen met een speciaal hiervoor ingerichte denktank. Dit gebeurde in opdracht van ZonMw.

Uitdaging
Uit de kennissynthese kwamen aanbevelingen naar voren. Een daarvan was: zorg voor meer regie en samenhang rondom het thema palliatieve zorg. Dat resulteerde in 2016 in het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 1.0.

Kennis, vaardigheden en attitude
Van Zuilekom is projectleider van het hbo-deel van kerngroep A. ‘Onderwijs en werkveld hebben het Onderwijsraamwerk 1.0 samen ontwikkeld. Het beschrijft welke kennis, vaardigheden en attitudeaspecten we op het gebied van palliatieve zorg verwachten van zorgverleners op de niveaus 2 tot en met 8.’

Samenhang
Een voorwaarde voor optimale palliatieve zorg is dat zorgprofessionals in teams kunnen werken en dezelfde (vak)taal spreken. Daarvoor moet het curriculum van opleidingen goed op elkaar zijn afgestemd. Ook moeten in het mbo-, hbo- en wo-onderwijs dezelfde begrippen worden toegepast. Het Onderwijsraamwerk 1.0 voorziet in deze samenhang.

Meetlat
‘Met het Onderwijsraamwerk 1.0 beschikt elke opleiding over een meetlat die duidelijk maakt of het curriculum het juiste aanbod heeft op het gebied van palliatieve zorg’, aldus Van Zuilekom.

Zittende zorgprofessionals
‘Landelijk is er meer aandacht voor palliatieve zorg gekomen. Er ontstaan goede initiatieven. Ook het Kwaliteitskader palliatieve zorg is een belangrijke impuls voor kwaliteitsverbetering van de zorg voor zorgvragers met een palliatieve zorgbehoefte.

De zittende zorgprofessionals beschikken over het algemeen nog over weinig kennis op het gebied van palliatieve zorg. Dat is verklaarbaar, omdat in het onderwijs niet altijd voldoende aandacht voor palliatieve zorg is geweest.’

Up-to-date-informatie implementeren
Op dit moment zetten verschillende werkgroepen zich in voor een Onderwijsraamwerk 2.0. ‘Dat is relatief snel na de verschijning van versie 1.0’, zegt Van Zuilekom. ‘Toch is deze doorontwikkeling nodig als we up-to-date-informatie in het onderwijs willen blijven implementeren. Er zijn in de tussenliggende jaren namelijk ontwikkelingen rondom palliatieve zorg geweest die we in het Onderwijsraamwerk 2.0. verwerken.’

Vertaalslag en nieuwe opleidingen
Zo gaat versie 2.0 de vertaalslag maken naar het Kwaliteitskader palliatieve zorg, de CanMEDS-rollen, producten van Pasemeco en COMPARE! en het rapport Basiscompetenties Palliatieve Zorg voor Verpleegkundigen en Verzorgenden van het Consortium Brabant en Limburg.

Daarnaast worden twee opleidingen toegevoegd. Het gaat om de Master Advanced Nursing Practice (MANP) en Physician Assistant (PA).

Presentatie
‘We werken hard om op 1 oktober de conceptversie van het Onderwijsraamwerk 2.0 te kunnen opleveren’, vertelt Van Zuilekom. ‘We presenteren het Onderwijsraamwerk 2.0 dan in concept op het symposium Palliatieve zorg kun je leren. We organiseren daar een workshop waarin zorgprofessionals hun feedback kunnen geven.’

Stevig basispakket
‘Het wordt een heel mooi document, waarin lopende én nieuwe initiatieven verbonden zijn aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen. Met het Onderwijsraamwerk 2.0 kan het onderwijs zorgprofessionals aan het werkveld afleveren die beschikken over een stevig basispakket van competenties op het gebied van palliatieve zorg. Professionals, die de wensen en behoeften van de zorgvrager duidelijker en eerder bespreekbaar maken, en die verpleegkundig leiderschap tonen in de palliatieve zorg.’

 

Reageren

Twitter

0  reacties

 
 
We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...