Kijk je naar de ziekte of zie je een mens?

Onderwijs en Opleiden Palliatieve zorg

Van zorgverleners wordt verwacht dat zij palliatieve zorg kunnen verlenen. Hiervoor is goed onderwijs essentieel. Om goed onderwijs te kunnen leveren is het meerjarige programma O²PZ, Onderwijs en Opleiden Palliatieve Zorg, in het leven geroepen. Dit programma gaat ervoor zorgen dat naast landelijke regie en samenwerking tussen betrokken stakeholders, er een landelijk zichtbaar, toekomstgericht, efficiënt en structureel ingebed onderwijsaanbod beschikbaar komt van hoge kwaliteit voor alle (toekomstige) professionele zorgverleners in de palliatieve zorg.

Aanmelden nieuwsbrief