Gezocht: leden screeningscommissie

05-10-2020
775 keer bekeken 1 reacties

9 uur per maand | Voor de nieuw op te starten screeningscommissie zoekt O²PZ leden. De screeningscommissie beoordeelt het lesmaterialen en scholingen over palliatieve zorg die in de toekomst gepubliceerd worden op ons platform.

Organisatie
Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) werkt aan het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden. Dat is nodig, omdat te vaak de behandeling van de ziekte in plaats van de mens centraal staat in de opleidingen. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd. Het doel van het programma is om de expertise van zorgverleners op het gebied van palliatieve zorg te vergroten. Dit begint bij onderwijs.

O²PZ werkt samen met Palliaweb aan een doorontwikkeld digitaal platform om:

 • Zorgprofessionals te helpen hun competenties op het gebied van palliatieve zorg verder te ontwikkelen.
 • Docenten/opleiders van alle onderwijsinstellingen met opleidingen voor artsen, verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg.

Op het platform komt een digitale catalogus met bij- en nascholingen, een toolbox met lesmateriaal en het Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0. De kwaliteit van deze producten is een belangrijke indicator voor het succes van onze missie. Voor het bewaken van die kwaliteit wordt een commissie samengesteld. 

Dit gaat u doen

 • Toetsen van de kwaliteit van nieuw aangeleverd lesmateriaal voor initiële opleidingen, bij- en nascholingen en functiegerichte opleidingen, aan de hand van opgestelde kwaliteitscriteria. Deze toetsing doe je in koppels.
 • Bewaken van de kwaliteit van het huidige aanbod van onderwijsmateriaal op het digitale platform. 
 • Monitoren van nieuwe ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg die gevolgen hebben voor de inhoud van het digitale platform.
 • Besluiten met andere commissieleden over het op te nemen lesmateriaal in de toolbox en scholingen in catalogus.

Deze ervaring brengt u mee

 • U hebt brede en gespecialiseerde kennis van palliatieve zorg.
 • U houdt ontwikkelingen in palliatieve zorg nauwlettend in de gaten.
 • U bent didactisch onderlegd en hebt aantoonbare didactische kwaliteiten, bijvoorbeeld blijkend uit een Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid.
 • U bent in staat om snel en duidelijk feedback te geven. 
 • U hebt affiniteit met mbo/hbo/wo(+) onderwijs.

Meer over de screeningscommissie 
De commissie

 • start op 1 december 2020;
 • bestaat uit zes leden;
 • vertegenwoordigt de verschillende onderwijsniveaus (mbo, hbo en wo (+));
 • wordt ondersteund door een secretariaat dat onder andere aanvragen in ontvangst neemt, uitzet bij leden van de screeningscommissie en uitkomsten naar de aanvrager communiceert;
 • komt één keer per jaar bij elkaar en werkt verder vanaf de eigen werkplek met onlinebijeenkomsten (1x per kwartaal);
 • -leden besteden gemiddeld negen uur per maand aan de werkzaamheden, verspreid over alle werkweken, om aanvragen op tijd te kunnen beoordelen;
 • ontvangt een onkostenvergoeding;
 • heeft een zittingsduur van maximaal vier jaar. 

Geïnteresseerd? We ontvangen je motivatie en CV graag uiterlijk 4 november op O2PZ@amsterdamumc.nl.

Vragen? Stuur een mail naar O2PZ@amsterdamumc.nl

Reageren

Twitter

1  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Els Roelofs 03-11-20 om 17:29

Beste lezer,

 

Vanuit de landelijke werkgroep onderwijs van de gezamenlijke Expertisecentra Palliatieve Zorg (EPZ) neem ik graag deel aan de screeningscommisie onderwijsmaterialen. Ik ben daar lid namens het EPZ LUMC, waarvan ik al jaren deel uitmaak, als kaderhuisarts pz.

Vanuit de werkgroep onderwijs heb ik voor de toolbox van Pasemeco al veel materiaal gescreend. Voor de testpanel O2PZ had ik me al opgegeven (overigens in de veronderstelling dat dit deel uitmaakte van het werk van de screeningscommissie).

Hieronder mijn CV (palliatieve deel)

met vriendelijke groet,

Els Roelofs

 

E.G. Roelofs, '60, Leiden

huisarts sinds 1993, kaderhuisarts pz sinds 2007

2005- 2017        werkzaam als palliatief arts (2 dagdelen/wk) op de palliatieve unit (hospice) van het verpleeghuis Van Wijckerslooth te Oegstgeest, later St. Elisabeth Gasthuishof, Leiden , nu de Mare, Oegstgeest

 

2011-2013         lid richtlijnwerkgroep ‘ICD en pacemaker in de laatste levensfase namens Palliactief (beroepsvereniging voor professionals in de palliatieve zorg). NVOC   (Waarvoor korte pitch op NCPZ 2013)

 

2011                    één van de sprekers op NHG-voorjaars- en najaarscongres 2011

2012                    workshops ‘pz over de grens’ LOVAH congres 2012

Huidige werkzaamheden:

Vanaf 2007            consulent palliatieve zorg (1 dag/wk +avond/weekenddiensten) bij het Consultatieteam Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord, nu Hollands Midden van het IKNL

Vanaf 2007           betrokken bij het ontstaan van het palliatief team LUMC, inmiddels uitgegroeid tot het huidige EPZ LUMC (4 u/wk)
vanaf 2013           vanuit IKNL als consulent aanwezig bij interdisciplinair gastenoverleg hospice Issoria te Leiden, elke 2 wk

vanaf 2016           consulent bij twee PaTzgroepen

 

Onderwijservaring (palliatieve zorg):

Sedert:

2006                als vaste gastdocent verbonden aan het PHEG, huisartsinstituut te Leiden, 6 x/jaar voor 3e jaars aios

2007                vanuit Centrum Palliatieve Zorg/nu EPZ LUMC de 2-jaarlijkse scholingen tbv verpleegkundigen en andere belangstellenden

2010               1x/jr onderwijs voor oncologie/haematologie verpleegkundigen (via LUMC)

2011              1x/jr college voor 3e jrs geneeskunde studenten

2012-2018    zgn COM-onderwijs voor 4e jrs geneeskunde studenten (workshops, 3x/jr): Idem

2013             vanuit EPZ LUMC afgevaardigd in landelijke werkgroep scholing waarin alle EPZ’s van de universitaire medische centra vertegenwoordigd zijn. Vandaaruit betrokken bij Pasemeco, oa screenen Toolbox. En bij de door ons opgezette landelijke Tweedaagse aiosscholing, waarvan recent (19/30 okt) een digitale versie.

2013                betrokken bij ontwikkeling e-learning tbv aios in LUMC, recent idem: update (in progress)

2016                docent bij het Pharmabuddyproject

en verder ad hoc (allerlei doelgroepen).

                  

 

 

 

 

Cookie-instellingen