Submenu

De noodzaak van een addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg voor masters en vervolgopleidingen

Tessa Schouten 25-05-2022
1997 keer bekeken 0 reacties

In de Master Advanced Nursing Practice (MANP), Master Physician Assistant (MPA) en de Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO) is nu nog té weinig aandacht voor palliatieve zorg. De ontwikkeling van het addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 beoogt om dit te verbeteren.

Opleider Hellen van der Weijden*, tevens werkgroeplid Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO, merkt dat veel zorgstudenten de palliatieve zorg nog niet zo goed handen en voeten kunnen geven. Daarom is een belangrijk deel van de ZonMw-vervolgsubsidie voor O2PZ voor de ontwikkeling van het addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO. Doel is om een afbakening van taken vast te leggen; wat wordt er van je verwacht en wat hoort bij wie?

Waarom is er niet meteen een raamwerk opgesteld voor alle zorgverleners?
‘In de vorige programmaperiode van O2PZ is begonnen met het maken van een raamwerk voor de basis: het initiële onderwijsniveau 2 tot en met 8: van de helpende tot de medisch specialist. Dat is in feite de hoofdtrap, zou je kunnen zeggen. Deze opleidingen kunnen hun onderwijs langs de lat van het raamwerk leggen om te bepalen op welke onderdelen zij hun onderwijs nog kunnen optimaliseren. Nu is het tijd voor de tussentreden: de masteropleidingen MANP, MPA en de Verpleegkundige Vervolgopleidingen (VVO). Een mooie uitdaging voor ons deelproject.’

Wat is precies de noodzaak van een addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor MANP, MPA & VVO?
‘Er zijn landelijk veel verschillen in hoeveel tijd, zorg en aandacht er besteed wordt aan palliatieve zorg in het Verpleegkundige Vervolgonderwijs. Iedereen weet dat de palliatieve zorg bij de generalist thuishoort er dat elke verpleegkundige wordt opgeleid tot een verpleegkundige die aandacht heeft voor de palliatieve zorg en stervensfase. Daarnaast is er dan een specialist, zoals een palliatieve zorgverpleegkundige. Wat nu gemist wordt, is een afbakening van de taken. Wat hoort bij wie? Wat wordt er van je verwacht? Dat willen we duidelijk vastleggen.’

Hoor je dat ook van mensen om je heen?
‘Ik hoor dit inderdaad van mijn studenten. Ze merken dat ze palliatieve zorg nog niet zo goed handen en voeten kunnen geven. Daarom schakelen ze al snel een palliatieve zorgverpleegkundige in, terwijl ze zelf al best veel hadden kunnen doen. En dat is natuurlijk jammer. De Entrustable Professional Activities (EPA’s) en het addendum van het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 zijn erop gericht om het onderwijs in palliatieve zorg te optimaliseren en zo studenten handvatten te geven om met meer vertrouwen en expertise palliatieve zorg te verlenen.’

Wat was voor jou de reden om je bij de werkgroep aan te sluiten?
‘Daarvoor moet ik even een paar jaar terug in de tijd. Er is al een tijdje een transitie gaande in de vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, waarbij gewerkt wordt aan een nieuwe opleidingsstructuur, gericht op Entrustable Professional Activities (EPA’s), net zoals medici die hebben. CZO Flex Level leidt momenteel een project dat EPA’s voor het Verpleegkundig Vervolgopleidingen (VVO) schrijft en dat project is in een afrondende fase. Ik was één van de projectleiders om de landelijk gedragen theorie te gaan vaststellen binnen het cluster van opleidingen die passen bij de langdurige zorg, waaronder onder meer oncologie, neurologie, geriatrie, endoscopie en dialyse vallen. En omdat wij beschikten over de EPA palliatieve fase en stervensfase als functie-overstijgende EPA, vonden we het wijs O2PZ te vragen deel te nemen en tegelijkertijd klopte O²PZ bij ons aan met de vraag of ze nog konden meedenken. Ondertussen had O2PZ de opdracht gekregen om een addendum te ontwikkelen aansluitend bij het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor het VVO-onderwijs en vroegen ze mij weer bij hen aan te sluiten. Het komt dus allemaal heel mooi samen nu.’

Auteur: Kirsten Karmiggelt
*Hellen van der Weijden is Opleider Verpleegkundige Vervolgopleiding Oncologie en Hematologie in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en ze maakt deel uit van de werkgroep van Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO van O2PZ.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen