Submenu

Volgende stap op 27 september 2022: bijeenkomst conceptbespreking addendum palliatieve zorg

Shari Iskandar 10-07-2022
1296 keer bekeken 0 reacties

Nee, O²PZ beoogt geen heel “nieuw” curriculum binnen de opleidingen MANP, MPA en VVO met palliatieve zorg. Er is hier al veel kennis en mooi onderwijsmateriaal aanwezig. We kijken juist hoe we sámen accenten kunnen verleggen met het Addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO.

Wat levert het op om die accenten te verleggen in het onderwijs voor palliatieve zorg? Het zorgt ervoor dat Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Gespecialiseerde Verpleegkundigen in de praktijk uniforme palliatieve zorg kunnen verlenen, ongeacht waar zij zijn opgeleid. Palliatieve zorg is generalistische zorg. Hierbij is het belangrijk dat zorgprofessionals overal dezelfde “taal” spreken. Dat komt interprofessioneel samenwerken en de kwaliteit van de palliatieve, maar ook preventieve en curatieve zorg ten goede. Oftewel: meer tevreden patiënten en hun naasten.

 

‘Waarom een addendum? Zodat dat Verpleegkundig Specialisten, Physician Assistants en Gespecialiseerde Verpleegkundigen uniforme, kwalitatief goede zorg kunnen verlenen. Dat komt interprofessioneel samenwerken én patiënttevredenheid ten goede’

 

Kijken naar samenhang

Er zijn diverse mogelijkheden om binnen de bestaande onderwijscurricula MANP, MPA en VVO meer accenten te leggen op palliatieve zorg. Dit kan bv door gebruik te maken van bestaande casuïstiek en hierin ook de palliatieve zorg beter te duiden. Daarnaast aansluiten op bestaande thema’s, zoals positieve gezondheid, samen beslissen en passende zorg. Palliatieve zorg is namelijk geen losstaand thema; álle patiënten krijgen er vroeg of laat mee te maken, dus ook alle zorgverleners. Het zou helpend zijn om palliatieve zorg te zien als onderdeel van de driepoot preventie-curatie-palliatieve zorg binnen het zorgonderwijs.

 

‘Experts vanuit onderwijs en zorgpraktijk werken samen aan een
gezamenlijk gedragen addendum’

 

Bijeenkomst eerste conceptbespreking 27 september 2022

De projectleiders van het ‘Addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO’ betrekken daarom werkgroepleden en diverse experts (zo’n 25 personen) uit het onderwijs, de (palliatieve) zorg en brancheorganisaties (zoals V&VN) om bij te dragen aan een gezamenlijk gedragen addendum. Op 27 september komen zij samen om een eerste conceptversie van het ‘Addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + MANP, MPA en VVO’ op te stellen. Dit is de eerste stap naar een gezamenlijk gedragen ‘Addendum Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0+ MANP, MPA en VVO’. Op 1 december volgt een bredere bijeenkomst waarbij nog meer betrokkenen hier actief aan bijdragen.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen