Submenu

Dialoogtafels O²PZ-project Voorbij de generalist van start met verzorgenden

Betty van Wijngaarden 05-10-2023
1015 keer bekeken 0 reacties

Het project Voorbij de generalist is 4 oktober jl. gestart met de 1e dialoogtafel, namelijk voor verzorgenden. In totaal zullen 7 dialoogtafels plaatsvinden, waaraan ook mbo- en hbo-verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en physician assistants, medisch specialisten en kaderartsen meedoen.

De dialoogtafels van project Voorbij de generalist – Helderheid over specialistische expertise zijn een belangrijk onderdeel van het Delphi-onderzoek dat vanuit het project zoekt naar overeenstemming over wat we in Nederland verstaan over specialistische palliatieve zorg. Doel is om het gezamenlijk eens te worden over welke opleidingen, werkervaring en competenties horen bij een specialist of expert palliatieve zorg.

Consensus over stellingen

In het voortraject hebben 545 zorgverleners, (van verzorgende-, verpleegkundige- en medische beroepsgroepen) hun visie gegeven op een aantal stellingen door deelname aan twee anonieme schriftelijke rondes. Over een aantal van deze stellingen is inmiddels consensus bereikt, over andere stellingen is nog geen overeenstemming gevonden. Aan de dialoogtafels gaan betrokkenen in gesprek over de stellingen waarover consensus is bereikt, maar die nog nadere verfijning behoeven. Ook bespreken zij de stellingen waarover (nog) geen overeenstemming is gevonden.

Zeven dialoogtafels

Aan de dialoogtafels doen zorgverleners mee die zich hebben aangemeld vanuit de schriftelijke ronde én zorgverleners die hun beroeps- of wetenschappelijke vereniging vertegenwoordigen. Er wordt afgetrapt met de dialoogtafel voor verzorgenden. Daarna volgen ook dialoogtafels voor mbo- en hbo-verpleegkundigen (tafel 2), palliatieve zorg verpleegkundigen (tafel 3), verpleegkundig specialisten en physicians assistants (tafel 4), medisch specialisten (tafel 5) en kaderartsen palliatieve zorg (tafel 6). De dialoogtafels sluiten af met een heterogene dialoogtafel met vertegenwoordiging vanuit iedere tafel (tafel 7).

Meer weten over de Delphi-studie van project Voorbij de generalist? Neem contact op met een van de projectleiders: Ingrid van Zuilekom (i.vanzuilekom@saxion.nl) of Suzanne Metselaar (s.metselaar1@amsterdamumc.nl)

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen