Submenu

Parallelsessies Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg 2024

Shari Iskandar 09-02-2024
1227 keer bekeken 0 reacties

De parallelsessies waaruit u kunt kiezen voor tijdens het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg, dat 11 april 2024 plaatsvindt, zijn bekend!

Hieronder vindt u de parallelsessies waaruit u kunt kiezen voor tijdens het Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg. U kunt op de titel van de parallelsessie klikken voor meer informatie. Bij elke parallelsessie staat voor wie deze het meest interessant is.

Inschrijven voor symposium

Ronde 1

Parallelsessie 2. Aandacht voor gezondheidsvaardigheden van patiënten in het onderwijs - lesmateriaal, tips en ondersteunende materialen - Pharos

Parallelsessie 5. De impact van de dood op de zorgprofessional - Vivium

Parallelsessie 7. De illusie van de maakbaarheid – Dappere Dokters

Parallelsessie 8. O²PZ-project ´Voorbij de generalist´ - O²PZ

Parallelsessie 11. De waarde van Artificial Intelligence (AI) voor gepersonaliseerde palliatieve zorg – project Telemap - Saxion

Parallelsessie 12. Proactief in de palliatieve zorg; aandachtsvelder in actie – Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam|Diemen, Van Nature Coaching, Buro Professionalisering,, O²PZ

Parallelsessie 13. Dialoogsessie: Patiëntenparticipatie in het onderwijs palliatieve zorg- hoe kun je dit structureel borgen? – UMC Utrecht

Parallelsessie 15. Een ‘snoepwinkel’ aan werkvormen voor het onderwijs palliatieve zorg - diverse organisaties
 

Ronde 2

Parallelsessie 1. CURA in onderwijs en opleiden – wat past bij jou? - CURA

Parallelsessie 3. SVP: Signaleren, Verkennen en Proactief integreren in de zorgplanning van wat uw patiënt in het bijzonder bezighoudt - Radboudumc

Parallelsessie 4. Palliatieve zorg in het mbo-onderwijs - Consortium Beroepsonderwijs

Parallelsessie 6. Onderwijs palliatieve zorg in MANP en PA-land: leren en inspireren vóór en dóór best practices - Saxion, O²PZ

Parallelsessie 9. Kansen zien, inbedden via bestaande structuren en borgen in bestaand leerlandschap - Programma Scholing Palliatieve Zorg

Parallelsessie 10. Mag de mens nog sterven? Artificiële Intelligentie (AI) en de ethiek van de dood - Saxion

Parallelsessie 14. Dialoogsessie: Aandacht voor (onderwijs) palliatieve zorg in de acute zorgverlening - LUMC

Parallelsessie 15. Een ‘snoepwinkel’ aan werkvormen voor het onderwijs palliatieve zorg - diverse organisaties

Parallelsessies

Parallelsessie 1. CURA in onderwijs en opleiden - wat past bij jou?
CURA

Doel:

Docenten inspireren en handvatten aanreiken om CURA in te bedden in onderwijs en opleiden.

Over de sessie:

CURA is een laagdrempelig instrument om gestructureerd stil te staan bij je twijfels rondom ‘goede zorg’. ‘CURA’ staat voor de vier stappen van de methodiek: Concentreren, Uitstellen, Reflecteren en Actie ondernemen. CURA is zowel individueel als in groepsverband te gebruiken. Het kost vaak 30 tot 45 minuten om met CURA een casus bespreken. CURA is geschikt voor en wordt gebruikt door zorgverleners van alle beroepsniveaus.

In deze parallelsessie laten we deelnemers die CURA willen inbedden in onderwijs en opleiden kennismaken met de nieuwe doorontwikkelde CURA-training voor docenten. Ook lanceren we het ´OCURA inspiratiemagazine´ vol tips en tricks van docenten die al ervaring hebben met CURA in hun onderwijs.

“Vind jóuw inspiratiebron waarmee je CURA op enthousiasmerende wijze kunt meegeven aan je studenten!”

Voor wie:
Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, opleiders en trainers uit de praktijk

Sprekers:

Fleur Godrie, onderzoeker Amsterdam UMC

Terug naar boven
 

Parallelsessie 2. Aandacht voor gezondheidsvaardigheden van patiënten in het onderwijs - lesmateriaal, tips en ondersteunende materialen 
Pharos

Doel:

Aan het einde van de workshop hebben docenten ideeën opgedaan om studenten te onderwijzen over laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden en de gevolgen daarvan voor de zorgverlening.

Over de sessie:

We starten met een korte introductie over gezondheidsverschillen en –vaardigheden en uitleg waarom begrijpelijke communicatie voor iederéén veel plezieriger is. Daarna bespreken we bouwstenen voor lessen over begrijpelijke communicatie in de palliatieve zorg: herkennen van signalen van laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden, aanpassen van je communicatie, de terugvraagmethode en hulpmiddelen ter ondersteuning van het gesprek.

Tot slot gaan we met een aantal lesideeën aan de slag: samen een scenario met een virtuele patiënt doorlopen, een spel spelen met moeilijke medische woorden, een paar schrijfoefeningen, en een eigen terugvraagzin bedenken. Kortom, allemaal dingen die je in de les kunt inzetten.

“Begrijpelijke taal is voor iedere patiënt belangrijk.”

Voor wie:
Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten. Ervaringsdeskundigen zijn eveneens welkom, maar focus ligt op docenten en lesgeven over begrijpelijke communicatie

Sprekers:

Dr. Gudule Boland, strategisch projectleider en adviseur Pharos

Terug naar boven
 

Parallelsessie 3. SVP: Signaleren, Verkennen en Proactief integreren in de zorgplanning van wat uw patiënt in het bijzonder bezighoudt 
Radboudumc

Doel:

Deelnemers zich ervan bewust maken dat…

  • signaleren en verkennen van wat de patiënt bezighoudt méér behelst dan een empathische zorgprofessional zijn;
  • voor het signaleren en verkennen van wat de patiënt bezighoudt een multidimensionale anamnese afnemen níet toereikend is;
  • (beknopt) mondeling en schriftelijk overdragen essentieel is;
  • deze informatie van essentieel belang kan zijn voor het zorg- en behandelplan.

Over de sessie:

De definitie van palliatieve zorg (Kwaliteitskader) benoemt vier dimensies van zorg: fysiek, psychisch, sociaal en zingeving. Met de dimensie fysiek kom je dankzij de vele richtlijnen palliatieve zorg een heel eind. Maar hoe signaleer je wat er verder speelt bij een patiënt? Geïnspireerd door hun onderzoeks-, persoonlijke- en praktijkervaring en aan de hand van casuïstiek laten Yvonne Engels en Jacqueline van Meurs je ervaren hoe je dátgene wat de patiënt bezighoudt kunt signaleren, exploreren en integreren in de zorg.

“Zorgverleners herkennen heel veel signalen van een patiënt, die wellicht duiden op iets wat hen bezighoudt. Maar ze verkennen deze vaak niet. Met eenvoudige handvatten uit deze sessie kunnen zorgverleners dat wél doen, zonder dat dit veel extra tijd kost.”

Voor wie:
Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners

Sprekers:

Prof. Dr. Yvonne Engels, hoogleraar zingeving in de gezondheidszorg, Radboudumc
Dr. Jacqueline van Meurs, consulent spirituele zorg en geestelijk verzorger, Radboudumc

Terug naar boven
 

Parallelsessie 4. Palliatieve zorg in het mbo-onderwijs
Consortium Beroepsonderwijs

Doel:

Deelnemers informeren over de invulling van het keuzedeel ‘Verdieping palliatieve zorg’ en de basisopdracht voor het mbo-onderwijs.

Over de sessie:

In deze sessie nemen we deelnemers mee in de opzet van het keuzedeel ‘Verdieping palliatieve zorg’ en het ‘Basisdeel palliatieve zorg’ voor het mbo. We willen deelnemers zelf laten ervaren welke oefeningen ze met hun studenten kunnen doen.

“Het is het belangrijk dat studenten voorbereid zijn op palliatieve zorg. Want als er iets belangrijk is in de palliatieve fase, dan is dat wel flexibel kunnen inspelen op de individuele situatie van een zorgvrager die iedere keer weer totaal verschillend kan zijn.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders

Sprekers:

Ina Keijsers, ontwikkelteamleider zorg en welzijn, Consortium Beroepsonderwijs
Ingrid Kolen, ontwikkelteamleider Zorg en Welzijn en consulent, Consortium Beroepsonderwijs

Terug naar boven
 

Parallelsessie 5. De impact van de dood op de zorgprofessional 
Vivium

Doel:

Deelnemers een beeld laten vormen hoe zij onderwijs kunnen opzetten voor zorgprofessionals, dat stilstaat bij de impact van palliatieve zorg en dood op zorgprofessional.

Over de sessie:

Door middel van praktijkervaringen in verschillende lesvormen staan we stil bij het belang van onderwijs over palliatieve zorg. En met name over de impact van de dood op de zorgprofessional. In de afgelopen jaren heeft Olav Schuth voor zowel geneeskundestudenten, basisartsen en zorgprofessionals dit onderwijs mogen opzetten. Hij wisselt met de deelnemers graag van gedachten naar aanleiding van zijn ervaringen met het ontwikkelen van verschillende onderwijsvormen.

“Zorg dat er aandacht komt voor het praten over de dood en de impact hiervan op zorgprofessionals binnen verschillende opleidingen.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners

Sprekers:

Olav Schuth, specialist Ouderengeneeskunde, kaderarts eerstelijn, Vivium


Terug naar boven

 

Parallelsessie 6.  Onderwijs palliatieve zorg in MANP en PA-land: leren en inspireren vóór een dóór best practices 
Saxion,
O2PZ 

Doel:

Deelnemers een inkijkje geven in best practices van onderwijs palliatieve zorg die als waardevol worden ervaren. Ook krijgen zij implementatievoorbeelden én concrete tools zodat zij dit rechtstreeks in de curricula binnen hun eigen organisatie kunnen toepassen.

Over de sessie:

In deze sessie delen we een aantal waardevolle best practices bij het optimaliseren van onderwijs palliatieve zorg. Ook ga je in een actieve werkvorm, samen met collega’s van andere onderwijsinstellingen, aan de slag met tools om dit rechtstreeks binnen de eigen curricula toe te passen. Het expliciet vertalen van generieke vaardigheden naar de palliatieve context krijgt hierbij extra aandacht.

“Hoe leuk kan leren zijn met een spel of actieve werkvorm die je ook nog kan aanpassen naar je eigen voorkeuren!”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars

Sprekers:

Anne van Rijsewijk, docent/onderzoeker MANP en verpleegkundig specialist AGZ, Hogeschool Saxion
Ria Boel, projectleider O2PZ Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + VVO, MANP, PA, Amsterdam UMC
Myrna Pelgrum-Keurhorst, projectleider O²PZ Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 + VVO, MANP, PA, Hogeschool Saxion

Terug naar boven
 

 Parallelsessie 7. De illusie van de maakbaarheid
Dappere dokters

Doel:

Deelnemers ervan bewust maken dat het goed (maar moeilijker) is om te bespreken wat je ´wint´ als je níet (door)behandelt.

Over de sessie:

Tijdens de sessie nemen we gezamenlijk een aantal taboes en belangen door die er medeverantwoordelijk voor zijn dat er wordt overbehandeld.

“Een beetje dapperheid is vaak vereist om optimale zorg te geven.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners

Sprekers:

Toosje Valkenburg, huisarts, vanuit gedachtegoed “Optimale Zorg”, Dappere Dokters
Bart Meijman, huisarts, vanuit gedachtegoed “Optimale Zorg”, Dappere Dokters

Terug naar boven
 

Parallelsessie 8. O²PZ-project 'Voorbij de generalist'  
O²PZ

Doel:

Deelnemers weten aan het eind van de sessie wat specialistische expertise in palliatieve zorg inhoudt. En ook hoe het profiel - dat beschrijft wat we in Nederland verstaan onder specialistische deskundigheid in palliatieve zorg - tot stand is gekomen op basis van de resultaten van de Delphi-studie.

Over de sessie:

Tijdens de sessie presenteren we de data/resultaten uit de Delphi-studie die onderdeel zijn van O²PZ-project ´Voorbij de generalist´. Ook gaan we in op de inhoud van het profiel dat beschrijft wat we in Nederland verstaan onder specialistische deskundigheid in palliatieve zorg. We bespreken in interactieve vorm de betekenis hiervan voor het ´landschap´ van palliatieve zorg.

“Alleen sámen kunnen we generalistische palliatieve zorg met specialistische palliatieve zorg verbinden.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, ervaringsdeskundigen, zorgverleners

Sprekers:

Ingrid van Zuilekom, projectleider O²PZ en docent/onderzoeker Hogeschool Saxion

Terug naar boven
 

Parallelsessie 9. Kansen zien, inbedden via bestaande structuren en borgen in bestaand leerlandschap
Programma Scholing Palliatieve Zorg

Doel:

Deelnemers nemen kennis van wat het programma Scholing Palliatieve Zorg inhoudt en kunnen voor hun eigen rol of positie bepalen welke meerwaarde deelname aan het programma voor hen heeft.

Daarnaast leren zij hoe een tijdelijk programma uitgevoerd kan worden via bestaande structuren en op welke wijze dit toekomstbestendig geborgd kan worden. Dit is te vertalen naar andere thematiek en gaat in op het algemene vraagstuk van het borgen van programma’s in bestaande structuren. We dagen deelnemers op actieve wijze uit om het geleerde te vertalen naar de eigen realiteit.

Over de sessie:

De sessie wordt verzorgd door de programmaleider van programma Scholing Palliatieve Zorg, samen met een O²PZ-ambassadeur van een Onderwijsknooppunt palliatieve zorg én een onderwijsaanbieder. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar de kansen die het programma biedt aan de verschillende sprekers. De rode draad van de sessie is dat ieder vanuit het perspectief van de eigen rol naar een programma kijkt, dat de belangen verschillend zijn, maar dat er toch een gezamenlijk doel is. Samen met de deelnemers onderzoeken we hoe het een win-win-win situatie wordt en op welke wijze een tijdelijk programma kan zorgen voor toekomstbestendige borging van palliatieve zorg in doorlopende leerlijnen.

“Tijdelijke programma’s kunnen op het eerste gezicht ingewikkeld lijken om goed te positioneren, maar blijken een ultieme kans om thematiek in te bedden in doorlopende leerlijnen.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, praktijkbegeleiders, zorgorganisaties, werkgevers in de zorg, netwerkcoördinatoren palliatieve zorg, zorgverleners

Sprekers:

Judith Hetem, programmamanager, programma Scholing Palliatieve Zorg
Samen met een O²PZ-ambassadeur van een Onderwijsknooppunt palliatieve zorg en een onderwijsaanbieder

Terug naar boven
 

Parallelsessie 10. Mag de mens nog sterven? Artificiële Intelligentie (AI) en de ethiek van de dood
Saxion

Doel:

Deelnemers nemen kennis van de recente ontwikkelingen rondom AI bij het levenseinde, reflecteren op de wenselijkheid van deze ontwikkelingen en weten dit in te zetten in hun onderwijs of werk als verpleegkundige/opleider.

Over de sessie:

Artificiële Intelligentie (AI) is technologie die mensachtige vaardigheden nadoet, zoals berekenen, plannen, leren en beredeneren. Deze technologie verandert het vakgebied van de (palliatieve) verpleegkundige sterk doordat het ineens mogelijk wordt het leven te voorspellen, na te bootsen, te verlengen, maar ook te uploaden naar de cloud. Dit betekent dat AI verpleegkundigen uitdaagt om ethische vragen te stellen. AI doet een moreel beroep op je als zorginnovator, maar ook als zorgverlener. In deze sessie ontdek je hoe je kunt reflecteren op AI en wat je hiermee kunt in je onderwijs.

“Bereid je voor op een slimme toekomst gestuurd door data door het cultiveren en voeden van jouw morele kompas en dat van je studenten.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, verpleegkundigen, zorgverleners, studenten, ervaringsdeskundigen

Sprekers:

Sara Laurijssen, docent/onderzoeker, Hogeschool Saxion

Terug naar boven
 

Parallelsessie 11. De waarde van Artificial Intelligence (AI) voor gepersonaliseerde palliatieve zorg – project Telemap
Saxion

Doel:

Deelnemers krijgen inzicht in de mogelijkheden van AI bij de signalering en markering van de palliatieve fase bij mensen met COPD en hartfalen. Ook horen ze op welke wijze een AI-model (beslisondersteuning) wordt ontwikkeld. We gaan in op de waarde voor verpleegkundigen en patiënten, door ethische aspecten van AI in de palliatieve fase af te wegen op kansen en risico’s en de betekenis voor de verpleegkundige, de patiënt en het onderwijs.

Over de sessie:

De sessie start met een presentatie van project Telemap. In dat project wordt op AI gebaseerde beslisondersteuning voor het markeren van de palliatieve fase ontwikkeld en getest vóór en dóór verpleegkundigen en verzorgenden in de eerstelijns gezondheidszorg.

Daarna gaan we in gesprek over ethische aspecten van AI in de palliatieve fase, kansen en risico's, de rol van de verpleegkundige en patiënt, en de betekenis van AI voor verpleegkundig onderwijs.

“Beslisondersteuning gebaseerd op AI draagt bij aan tijdige en gepersonaliseerde zorg in de palliatieve fase. De stem van verpleegkundigen in de ontwikkeling en inzet is essentieel.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, ervaringsdeskundigen, verpleegkundigen en verzorgenden

Sprekers:

Gerda van den Berg, docent/onderzoeker, Hogeschool Saxion

Terug naar boven
 

Parallelsessie 12. Proactief in de palliatieve zorg; aandachtsvelder in actie
Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam|Diemen, Van Nature Coaching, Buro Professionalisering, O²PZ

Over de sessie:

Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam|Diemen geeft een trainingstraject aandachtsvelders palliatieve zorg, waardoor aandachtsvelders beter hun rol kunnen pakken binnen de eigen zorginstelling. Dit trainingstraject is samen met trainers van Van Nature Coaching en Buro Professionalisering ontwikkeld. De parallelsessie geeft een beeld van wat het trainingstraject inhoudt. Zowel zorgdocenten, opleidingscoördinatoren als zorgverleners ervaren tijdens de parallelsessie, door zélf actief te zijn, wat er nodig is om de rol van aandachtsvelder palliatieve zorg vorm te geven. Verder delen we de eerste voorlopige resultaten van evaluatieonderzoek naar de werking en effectiviteit van het trainingstraject. Ook gaan we in op de aanleiding voor dit trainingstraject. 

 

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, aandachtsvelders palliatieve zorg

Sprekers:

  • Wies Wagenaar, netwerkcoordinator Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam|Diemen 
  • Mirjam de Zeeuw, coach, Van Nature Coaching
  • Jojanneke Thiesen - van Staveren, projectleider, O²PZ

Terug naar boven

 

Parallelsessie 13. Dialoogsessie: Patiuentenparticipatie in het onderwijs palliatieve zorg - hoe kun je dit structureel borgen? 
UMC Utrecht

Doel:

Spreker Roos de Jonge, adviseur Patiëntenparticipatie UMC Utrecht, vertelt in deze dialoogsessie vanuit haar eigen perspectief en ervaringen wat erbij komt kijken om patiëntenparticipatie en ervaringsleren in het onderwijs palliatieve zorg te borgen. Het UMC Utrecht heeft hier inmiddels de nodige ervaring mee opgedaan. Zij gaat hier vervolgens met de deelnemers de dialoog over aan.

Over de sessie:

Ervaringsleren door patiëntenparticpatie (of hun naasten) in het onderwijs palliatieve zorg is voor zorgstudenten een impactvolle manier van leren. Roos de Jonge, adviseur Patiëntenparticipatie van het UMC Utrecht, vertelt over hun ervaringen hiermee en hoe zij dit structureel hebben geborgd in hun zorgonderwijs. Vervolgens gaat zij de dialoog aan met de deelnemers. Hoe kun je dit bijvoorbeeld in de regio duurzaam organiseren, met minimale tijdsinvestering in de gastdocent. Maar ook: wat is het leermoment voor de zorgstudenten? Is dat het verhaal van de ervaringsdeskundige en de impact daarvan op de student? Of koppel je dit als docent nog aan leerdoelen, en ga je hier nog verder mee aan de slag?

“Ervaringsleren door patiëntenparticipatie is een impactvolle onderwijstool die borging in het zorgonderwijs verdient.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, ervaringsdeskundigen

Sprekers:

Roos de Jonge, adviseur Patiëntenparticipatie, UMC Utrecht

Terug naar boven
 

Parallelsessie 14. Dialoogsessie: Aandacht voor (onderwijs) palliatieve zorg in de acute zorgverlening 
LUMC

Doel:

Sprekers Meys Cohen (SEH-arts en afdelingshoofd SEH, LUMC) en Mary-Joanne Verhoef (onderzoeker palliatieve zorg, LUMC) vertellen vanuit hun eigen ervaringen en perspectief over het belang van aandacht voor palliatieve zorgverlening in de acute zorg. Zij gaan hier vervolgens de dialoog over aan met de deelnemers.

Over de sessie:

Palliatieve zorg is óók belangrijk in de acute zorgverlening. SEH-arts en afdelingshoofd Meys Cohen van het LUMC en Mary-Joanne Verhoef (onderzoeker palliatieve zorg, LUMC) delen vanuit hun eigen perspectief en ervaringen hun adviezen en tips. Wat zijn belangrijke signalen voor zorgverleners in de acute zorg? Wat is de link tussen ‘goed’ doen (goed handelen) en palliatieve zorgverlening in de acute zorg? En wat is er voor nodig om het onderwijs palliatieve zorg aan acute zorgverleners nog verder te optimaliseren? Zij gaan hier vervolgens de dialoog over aan met de deelnemers.

“Palliatieve zorg hoort óók bij acute zorgverlening, dus ook in het onderwijs aan acute zorgverleners.”

Voor wie:

Docenten mbo/hbo/wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, zorgverleners in de acute zorg

Sprekers:

Meys M. Cohen, SEH-arts en afdelingshoofd SEH, LUMC
Mary-Joanne Verhoef , aios Ouderengeneeskunde SOOL LUMC / postdoc-onderzoeker Palliatieve Zorg LUMC

Terug naar boven
 

Parallelsessie 15. Een 'snoepwinkel' aan werkvormen voor het onderwijs palliatieve zorg 
Diverse organisaties

Tijdens ons vorige symposium was de ´snoepwinkel´ een groot succes! Kom je ook deze keer weer proeven in onze ‘snoepwinkel’? We hebben het aanbod aangevuld met andere werk- en onderwijsvormen over palliatieve zorgverlening voor het mbo-, hbo- en wo-zorgonderwijs. Maar ook voor op de werkvloer. Leer bijvoorbeeld zelf (of je studenten) praten over het levenseinde dankzij de 2-sporen methode, test je kennis over palliatieve zorg bij de Kennistestbank voor Mbo Zorg en Welzijn, krijg tips en tricks om in het onderwijs aan de slag te gaan met Landkaart Rouw, hoor van de O²PZ-ambassadeurs van de Onderwijsknooppunten palliatieve zorg wat zij voor jou, je onderwijsinstelling of je zorginstelling kunnen betekenen, en nog veel meer!

“Palliatieve zorg kun je leren! Laat je inspireren door de vele werk- en onderwijsvormen over palliatieve zorg die er bestaan.”

Voor wie:

Docenten mbo, hbo, wo/wo+, onderwijsontwikkelaars, praktijkbegeleiders, studenten, zorgverleners, ervaringsdeskundigen

Terug naar boven
 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen