Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 voor mbo en hbo klaar voor implementatie

02-07-2020
1337 keer bekeken 0 reacties

Het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O²PZ) brengt het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 uit voor het mbo en hbo. Het is een praktische hulpmiddel voor onderwijsmakers waarmee zij gericht het onderwijs over palliatieve zorg kunnen aanscherpen. Downloads onderaan het artikel.

O²PZ werkt aan het optimaliseren van het onderwijs over palliatieve zorg. Dat is nodig, omdat mensen steeds langer leven met ongeneeslijke ziektes.  Nog te vaak staat bij de behandeling van deze patiënten de ziekte in plaats van de mens centraal, waardoor de kwaliteit van leven onvoldoende geborgd wordt. De activiteiten van het programma zijn er opgericht om de expertise van zorgverleners op dit gebied te vergroten door middel van optimalisatie van het onderwijs.

In het onderwijsraamwerk staat duidelijk beschreven hoe het geoptimaliseerd zorgonderwijs over palliatieve zorg er uitziet op het mbo, hbo en wo(+). Het onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 vormt de basis voor de optimalisatieslag. Onderwijsmakers kunnen hun onderwijs langs de meetlat van het raamwerk leggen en het bestaande onderwijs aanscherpen. Het raamwerk voor mbo en hbo is nu klaar. Helaas was het door Corona niet mogelijk om het raamwerk voor de wo niveaus 6, 7 en 8 te toetsen in het veld. Dit deel en het onderdeel ‘interprofessionele teamactiviteiten palliatieve zorg’ zullen daarom later in 2020 opgeleverd worden.

De mbo- en hbo-contactpersonen van O²PZ ontvingen het raamwerk recent. Tijdens verschillende onlinebijeenkomsten werd het raamwerk ook toegelicht. De volgende stap is de implementatie, een uitdagende fase die het programma samen met de contactpersonen gaat vormgeven.

Het Onderwijsraamwerk palliatieve zorg 2.0 kwam tot stand in samenwerking met experts van vele organisaties en uit zowel mbo, hbo als wo. Een van de opdrachten van O²PZ is om meer samenhang rondom het thema palliatieve zorg te realiseren en versnippering tegen te gaan. O²PZ is dan ook erg blij met dit breed gedragen document en dankt alle betrokkenen voor hun inbreng.

Vragen? Stuur een mail naar O2PZ@amsterdamumc.nl

DOWNLOAD HET RAAMWERK

Afbeeldingen

Reageren

Twitter

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.

Een momentje...
Cookie-instellingen