ONDERWIJS PALLIATIEVE ZORG: KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Binnen het project Onderwijs palliatieve zorg: klaar voor de toekomst! werken de projectleiders Wies Wagenaar en Jojanneke van Staveren aan het duurzaam verankeren van wat het programma de afgelopen drie jaar opleverde. Dit doen zij samen met de ambassadeurs van het onderwijsknooppunt
de screeningscommissie  en andere stakeholders.  
Dit betreft o.a.het Onderwijsplatform palliatieve zorg op Palliaweb.nl
, de onderwijsknooppunten, de toolbox met onderwijsmaterialen en de catalogus met het overzicht van bijscholingen in palliatieve zorg. De onderwijsknooppunten gaan verder met het implementeren van palliatieve zorg in mbo en hbo en het inzichtelijk maken van alle bij- en nascholingen.

Daarnaast ligt de focus op de implementatie en optimalisatie van palliatieve zorg in de geneeskundeopleidingen en de medische vervolgopleidingen. Josefien de Bruin is als projectleider hiervoor aangesteld. Aan de inbedding van palliatieve zorg in het geneeskundeonderwijs werkt zij nauw samen met de kartrekkers palliatieve zorg onderwijs binnen de acht Nederlandse faculteiten. Voor de implementatie van palliatieve zorg binnen de medische vervolgopleidingen wordt o.a. samengewerkt met Palliactief en de Federatie Medisch Specialisten.

 Meer weten of dit project of zijn er vragen? Neem dan contact op met een van de projectleiders

    

 

Cookie-instellingen