Submenu

Onderwijsknooppunt Propallia: ‘We zijn ontzettend blij met input van patiënten en naasten’

Shari Iskandar 23-10-2022
1570 keer bekeken 0 reacties

De ambassadeurs van de regionale Onderwijsknooppunten Palliatieve Zorg bouwen aan een breed netwerk dat onderwijs, praktijk en onderzoek bijeenbrengt. Marcella Tam en Jopke Kruyt van Onderwijsknooppunt Propallia vertellen wat ze inmiddels – sámen met patiënten en naasten – hebben bereikt.

De regionale Onderwijsknooppunten palliatieve zorg van O2PZ timmeren flink aan de weg. Alle ambassadeurs van de onderwijsknooppunten bouwen aan een breed netwerk dat onderwijs, praktijk en onderzoek bijeenbrengt. Marcella Tam en Jopke Kruyt doen dat voor het Onderwijsknooppunt Propallia en vertellen wat ze inmiddels tot stand hebben kunnen brengen. Samen met patiënten en naasten, want dat is hun speerpunt. 

Marcella Tam was al een aantal jaren werkzaam als secretaris bij het Consortium Propallia toen de organisatie besloot zich in te zetten om palliatieve zorg nog beter te verankeren in het onderwijs. ‘In de loop van de tijd werd duidelijk dat onderwijs een belangrijke pijler was. We hebben toen consortiumbreed een bijeenkomst gehouden over palliatieve zorg in het onderwijs’, vertelt ze. ‘Aan het eind van die bijeenkomst besloten we een werkgroep te starten om daarmee verder te gaan. Niet lang daarna kwamen de onderwijsknooppunten van O2PZ en hebben we de twee projecten in elkaar geschoven. Zo’n jaar of drie geleden heb ik mijn functie als consortiumsecretaris neergelegd en ben ik naast mijn rol als projectleider voor het Oog voor Naasten-project, ambassadeur van het onderwijsknooppunt geworden.’ 

Affiniteit met onderwijs 

‘Ik werkte als netwerkcoördinator bij Propallia in de regio Delft’, vult Jopke Kruyt aan. ‘Ik heb in de zorgsector op allerlei vlakken les gegeven en was van de coördinatoren degene met de grootste affiniteit met onderwijs. Zo ben ik in de werkgroep van O2PZ terechtgekomen en uiteindelijk in het onderwijsknooppunt dat daaruit is ontstaan. Eerder dit jaar ben ik gestopt als netwerkcoördinator en waarnemend ambassadeur van het onderwijsknooppunt geworden.’ 

Tam: ‘Onze taak is het bij elkaar brengen van partijen voor wie onderwijs centraal staat: onderwijsinstellingen, onderzoekers en de zorgpraktijk. Partijen die er allemaal belang bij hebben dat er goed onderwijs in palliatieve zorg komt. Het opbouwen, vasthouden en versterken van het netwerk is daarin belangrijk. We moeten elkaar snel kunnen vinden, zodat er bijvoorbeeld vlot vragen vanuit het onderwijs richting onderzoekers kunnen of juist dat er snel onderzoeksresultaten in het onderwijs kunnen worden opgenomen. We zijn dus een netwerk dat het onderwijs in onze regio op een hoger plan probeert te tillen.’ 

’Patiënten en naasten denken over alles mee: van plan tot uitvoering’ 

 

Patiënten en naasten in gastdocentenpoule 

‘Dat doen we samen met patiënten en naasten’, benadrukt Kruyt. ‘Zo beschikken we over een gastdocentenpoule van experts en zorgprofessionals, waarin ook patiënten en naasten zijn vertegenwoordigd. Dat is een heel divers samengestelde poule van mensen met verschillende achtergronden die op een enthousiaste manier willen bijdragen aan beter onderwijs.’ 

Die patiënten en naasten spelen niet alleen een belangrijke rol in de gastdocentenpoule. Tam: ‘In ons onderwijsknooppunt zitten vaste vertegenwoordigers van onze patiënten en naastenraad (PNR). Deze raad vormt het hart van Propallia. Zij denken over alles met ons mee: van plan tot uitvoering. Een voorbeeld: op het komend Nationaal Congres Palliatieve Zorg gaan we als Propallia een onderwijsmarkt neerzetten waar we verschillende werkvormen laten zien waarmee je studenten enthousiast kunt krijgen over palliatieve zorg. Een van de kraampjes wordt bemand door een naaste die laat zien wat ervaringsverhalen kunnen betekenen in het onderwijs. En eigenlijk geldt dat voor alles wat we organiseren: patiënten en naasten zijn altijd enthousiast in het meedenken en meedoen. Zelfs de intakes van de ervaringsdeskundigen in de gastdocentenpoule worden door mensen gedaan uit de PNR. We zijn zo blij met deze geweldige mensen.’ 

Mijlpalen 

In de afgelopen periode is er al een aantal mijlpalen bereikt. Zo hebben Tam en Kruyt alle belangrijke onderwijsinstellingen uit de regio aan tafel gekregen. ‘Daar zijn we heel trots op en het vraagt ook onderhoud. Maar we hebben palliatieve zorg in het onderwijs ook breder onder de aandacht weten te brengen. Mede door de jaarlijkse themabijeenkomsten die we voor de hele regio organiseren’, zegt Tam.  

Kruyt: ‘We hebben meegedaan aan de landelijke VIMP om mbo- en hbo-docenten te scholen en we zijn nu ook bezig met een opvolger daarvan. Daarnaast maken we een nieuwsbrief over ons onderwijsknooppunt. Als onderdeel van Propallia kunnen we gebruikmaken van het enorme netwerk dat tot onze beschikking staat om deze nieuwsbrief breed te verspreiden onder belangstellenden.’ 

’We hebben alle belangrijke onderwijsinstellingen aan tafel gekregen’ 

 

De komende periode blijven Tam en Kruyt dus druk met het onderwijsknooppunt. ‘De gastdocentenpoule vraagt dit jaar veel aandacht, zegt Kruyt. ‘Die poule willen we het komende najaar nog verder uitbreiden. Daarnaast zetten we in op het versterken van de relatie met de verschillende opleidingen. We willen wat bijeenkomsten organiseren om ervoor te zorgen dat we elkaar nog beter kunnen vinden.’  

Tam vult aan: ‘We werken nu met een jaarplan en de plannen en thema’s die daarin staan hebben we toebedeeld aan werkgroepjes. Zo hebben we een werkgroepje dat onderzoekt welke onderzoeksresultaten belangrijk zijn om te delen in het onderwijs. Tot slot gaan we vanaf dit najaar drie tot vier keer per jaar onderzoekers uitnodigen bij onze onderwijsknooppuntbijeenkomsten die dan over die nieuwe tools of inzichten verdieping komen geven. Dat doen ze via Zoom, zodat iedereen in het netwerk kan meekijken, ook docenten, studenten en andere geïnteresseerden. Zo bereiken we weer een hele grote groep.’ 

Auteur: Kirsten Karmiggelt 

Op de hoogte blijven van de activiteiten van het Onderwijsknooppunt Propallia? Neem contact op met Marcella Tam

Het Netwerk van regionale Onderwijsknooppunten Palliatieve Zorg heeft als slogan ‘Regionaal gebeurt het, landelijk komen we samen’. De Onderwijsknooppunten zijn de spin in het web van palliatief zorgonderwijs. Ze vormen een verbindende schakel tussen onderzoek en praktijk. Door heel Nederland zijn er acht Onderwijsknooppunten Palliatieve Zorg die elk een eigen regio bedienen. De ambassadeurs van deze Onderwijsknooppunten vertellen over de uitdagingen die ze tegenkomen en over de successen waar ze zich over verheugen.  

 

>> BEKIJK ALLE ONDERWIJSKNOOPPUNTEN 

Lees meer:

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen